Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Aktualności

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Transakcje internetowe od 01.07.2023 r.

2023.07.04

 Wyskokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure:

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

 

WIRON - Informacje dla klientów

2023.02.23

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON.

Wakacje kredytowe

2022.07.29

Od dnia 29 lipca 2022r zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje  Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

•             od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

•             od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

•             od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Termin składania wniosku:  najpóźniej w dniu terminu spłaty raty wnioskowanej o zawieszenie.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

•             złożenie wniosku w  Centrali Banku Spółdzielczego lub Oddziałach Banku;

•             dostarczenie wniosku do Banku drogą mailową na adres: bsjedwabne@naszbank.pl, wyłącznie gdy załączony wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców 

•             dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Banku

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Aplikacja mobilna "Nasz Bank"

2021.01.29

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem udostępnił swoim klientom Aplikację mobilną Nasz Bank.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelew QR
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
 • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji,
 • umożliwia obsługę rachunku (smartKarta) jak również szybką wypłatę w bankomatach banku.

Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

Zmiany w usłudze 3D Secure

2021.01.21

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 roku wchodzi w życie zmiana przepisów prawa,  która wymusza modyfikację  usługi 3D Secure, celem dostosowania do wymogów dotyczących silnego uwierzytelniania transakcji wynikających z Dyrektywy PSD2.

Zmiana będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r .

Odroczenie spłaty kredytów

2020.04.08

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, umożliwiamy rozwiązania powalające odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • w placówkach Naszego Banku
 • adresu e-mail: bsjedwabne@naszbank.pl
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 1, 18-420 Jedwabne

Informacja dla Klienta.

2018.12.11

Komunikat w sprawie gier hazardowych organizowanych przez Internet

2017.12.08

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r.

2017.09.28

Informacja dotycząca dyspozycji wkładem na wypadek śmierci zgodnie z art. 56 Prawo bankowe

2017.04.07

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »