Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Historia

Nawigacja

Treść strony

Historia

Początki spółdzielczości bankowej na ziemiach polskich sięgają XV wieku. Już wówczas podejmowane były działania na rzecz organizowania na zasadach samopomocowych, pomocy rzeczowej lub finansowej dla najbiedniejszych, głównie chłopów.

Powstanie spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej w gminie Jedwabne, zwanej powszechnie Kasą Stefczyka, przypada na rok 1928. W tym czasie – jak wynika z przekazów ustnych, gdyż żadne dokumenty z tego okresu się nie zachowały – kilku najbardziej światłych mieszkańców Jedwabnego i okolic powołało do życia Kasę Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością, która przyjęła statut opracowany przez dr Franciszka Stefczyka dla podobnej spółdzielni w Czernichowie. 

Założycielami kasy byli: 

Bolesław Kuczewski ze wsi Kuczewskie,

Leon Konopka ze wsi Kucze Duże oraz 

Władysław Lendzioszek i Franciszek Biedrzycki z Jedwabnego.

W pierwszych latach działalności kierownikiem kasy był Bolesław Kuczewski.  

Jak wynika z danych zawartych w Roczniku Statystycznym Spółdzielni Rolniczych za rok 1928, na koniec tego roku Kasa liczyła 189 członków, w tym 179 właścicieli gospodarstw rolnych. Wysokość jednego udziału wynosiła 25 zł. 

W okresie międzywojennym Kasa Stefczyka mocno wrosła w środowisko Jedwabnego i cieszyła się dużą renomą wśród miejscowej społeczności. 

Druga wojna światowa ograniczyła, a później przerwała działalność Kasy. Zniweczyła także ponad 10-letni jej dorobek z okresu międzywojennego.

Wyzwolenie naszego kraju w roku 1945 i przemiany, jakie zaczęły dokonywać się w nowych warunkach, a zwłaszcza nowa sytuacja polityczna, spowodowały reaktywowanie działalności spółdzielczości oszczędnościowo - pożyczkowej w całym kraju.   

W nowych warunkach ustrojowych przyszedł także czas na reaktywowanie działalności pożyczkowo-oszczędnościowej w gminie Jedwabne.

5 stycznia 1948 roku na Zgromadzeniu Założycielskim powołano spółdzielnię pod nazwą ,,Kasa  Stefczyka, spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Jedwabnem” .

W 1950 roku  ,,Kasa Stefczyka, spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Jedwabnem” zostaje przekształcona w ,,Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałami w Jedwabnem”. Nazwa ta przetrwała do 1956 roku, w którym to kolejny raz  została zmieniona  na Kasę Spółdzielczą. Pod tą nazwą prowadzona była działalność bankowa tylko 2 lata . 

W 1958 roku Kasa Spółdzielcza w Jedwabnem  zmieniła nazwę na  BANK SPÓŁDZIELCZY w JEDWABNEM - który do dzisiaj funkcjonuje pod tą nazwą.

W 1976 roku Bank Spółdzielczy w Jedwabnem przejął obsługę Banku Spółdzielczego w Przytułach, a 1999 roku przyłączył słabszy kapitałowo Bank Spółdzielczy w Radziłowie.

Bank Spółdzielczy działa na terenie: województwa podlaskiego. Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, piskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, łosickiego, bialskiego.

Zrzeszony jest z BANKIEM POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Bank osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, nie posiada kredytów zagrożonych. Pod względem sumy bilansowej i funduszy własnych zajmuje wysokie miejsca w swojej grupie rówieśniczej.  

W ostatnich latach przeprowadzono generalne  remonty  placówek oraz wprowadzono nowoczesne produkty bankowe.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »