Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Rachunki

Podstrony

Nawigacja

Treść strony

Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, zarówno rezydentów i nierezydentów.

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR służy  do:

  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, 
  • dokonywania płatności w formie zleceń stałych oraz poleceń zapłaty,
  • korzystania  z kart bankowych,
  • korzystania z limitu w ROR ,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • posiadacz rachunku może ponadto korzystać z systemu bankowości elektronicznej.
  • posiadacz rachunku może korzystać z usługi SMS Kontakt.

 

W oparciu o rachunek ROR Bank prowadzi rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR-Senior - otwierany jest wyłącznie dla osób którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe.

 

Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową (a’vista)

ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy posiadaczom do:

  • przechowywania oraz gromadzenia środków pieniężnych,
  • dokonywania rozliczeń w formie  gotówkowej oraz bezgotówkowej.

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »