Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Lokaty

Nawigacja

Treść strony

Lokaty

Depozyty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe STANDARD dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorstwami. 

Lokata terminowa STANDARD to kwota pieniężna zdeponowana w Banku na czas określony.

Lokaty terminowe Standard o zmiennej stopie procentowej na okresy umowne:

  • 1 miesięczne,
  • 3 miesięczne,
  • 6 miesięczne,
  • 12 miesięczne,
  • 24 miesięczne,
  • 36 miesięczne.

Minimalny wkład wynosi 1.000 złotych.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »