Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Aktualności

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA DLA KLIENTA

Szanowni Państwo,


Bank Spółdzielczy w Jedwabnem informuje, że dostosowano zapisy w regulacjach obowiązujących w Banku do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2018 roku i dotyczą:

 1. wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczą, tj. wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych oraz wydania karty (nie więcej niż 35 dni roboczych dla szczególnie skomplikowanych przypadków) i utrzymanie dotychczasowych terminów rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem przez Bank innych usług (30 dni na rozpatrzenie reklamacji i nie więcej niż 60 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków);
 2. uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
 3. modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:
  1. ograniczenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;
  2. zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsjedwabne.pl oraz w Placówkach Banku.

 1. Jednocześnie informujemy, iż:
 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
   
                                                                                                                 
                                                                                                                                    Zarząd

                                                                                                        Banku Spółdzielczego w Jedwabnem
   

wstecz

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »