Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Nawigacja

Treść strony

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE Z DN 02 MAJA 2017R O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem informuje, że uchwałami Zarządu oraz Rady Nadzorczej do stosowania w działalności Banku wprowadzone zostały ,,Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Stanowią one zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z klientami, udziałowcami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych Banku.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo ,,Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, a mianowicie:

  1. §8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”- Bank posiada uregulowany sposób informowania członków o czasie i miejscu oraz porządku obrad określony w Statucie Banku zapewniający możliwość ich osobistego uczestnictwa.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem nie mają zastosowania ,,Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

 

                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »