Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Nawigacja

Treść strony

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM  O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
 

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 ,,Zasad Ładu Korporacyjnego” Bank Spółdzielczy w Jedwabnem oświadcza, że wprowadza ,,Zasady Ładu Korporacyjnego” poprzez uchylenie ,,Polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali,  charakteru działalności oraz specyfiki Banku.    

Polityka przestrzegania zasad ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst ,,Polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Banku spółdzielczym w Jedwabnem”(zwanej dalej Polityką) dostępny jest w sekretariacie Centrali Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.bsjedwabne.pl

 

                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

[obiekt mapy]

następna strona »