Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Kredyty

Nawigacja

Treść strony

Kredyty

Kredyty gotówkowe

przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 120 miesięcy.

Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych .

Kredyt w ROR

krótkoterminowy  kredyt   o charakterze odnawialnym przeznaczony  na finansowanie  bieżących potrzeb Klientów. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne.  

Limit  w  ROR (debet)

powoduje powstanie dopuszczalnego salda debetowego przyznanego na bieżące potrzeby na czas nieokreślony.Wysokość limitu zależy od wpływów na rachunek. Każda wpłata zmniejsza lub likwiduje zadłużenie w dopuszczalnym debecie tak, że przyznany limit może być wykorzystany wielokrotnie. Dopuszczalne saldo debetowe powinno być spłacone nie później niż po upływie 35 dni od daty wystąpienia. Odsetki podlegają spłacie w miesięcznych okresach obrachunkowych. 

Uniwersalny kredyt hipoteczny

kredyt na dowolny cel bez konieczności udokumentowania;

maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu;

okres kredytowania - 15 lat;

Kredyt mieszkaniowy Mój dom

kredyt może być przeznaczony na;

- zakup działki budowlanej,

- zakup lokali mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

- inwestycje mieszkaniowe m.in. dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, generalny remont

okres kredytowania - 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej lub 25 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania ;

 

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »