Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Lokaty

Nawigacja

Treść strony

DEPOZYTY TERMINOWE – Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe dla osób fizycznych będących rezydentami oraz  rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych.

Lokata terminowa to kwota pieniężna zdeponowana w Banku na czas określony.

Bank posiada w ofercie lokaty terminowe w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową  o zmiennej stopie procentowej.

Oferujemy klientom następujące formy gromadzenia środków pieniężnych na lokatach terminowych standard :

  • 1 miesięczne,
  • 3 miesięczne,
  • 6 miesięczne,
  • 12 miesięczne,
  • 24 miesięczne,
  • 36 miesięczne.

Minimalny wkład wynosi 500 złotych.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »