Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Rachunki

Nawigacja

Treść strony

Rachunki

Rachunki  rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący

jest rachunkiem rozliczeniowym, który służy do gromadzenia środków pieniężnych, w tym wyodrębnienia środków na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy 

jest rachunkiem rozliczeniowym, który służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych.

Rachunki rozliczeniowe umożliwiają posiadaczowi:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • otwieranie rachunków lokat terminowych,
  • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych ,
  • składanie stałych zleceń oraz poleceń zapłaty,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »