Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

Odnośniki

Jubileusz 80-lecia

Nawigacja

Treść strony

Jubileusz 80-lecia

OBCHODY JUBILEUSZU 80-LECIA

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

 

W dniu 20 listopada 2009 r. nasz Bank obchodził Jubileusz 80 – lecia powstania Banku Spółdzielczego w Jedwabnem. Uroczystość jubileuszową swoją obecnością zaszczycili między innymi: ksiądz kanonik Andrzej Godlewski – duszpasterz bankowców, ksiądz kanonik Jerzy Dembiński – proboszcz parafii w Jedwabnem wraz z księżmi wikariuszami Adamem Wiśniewskim i Grzegorzem Chodkowskim, ksiądz Andrzej Chilicki – proboszcz parafii w Przytułach, ksiądz Jacek Schneider – proboszcz parafii w Radziłowie, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji –Kazimierz Gwiazdowski, V-ce Starosta powiatu łomżyńskiego Marek Dworakowski, Przewodniczący Rady powiatu grajewskiego - Stanisław Kossakowski, Burmistrz Jedwabnego - Krzysztof Moenke, Wójt Gminy Radziłów - Robert Ziemkiewicz, Wójt Gminy Przytuły - Krzysztof Polkowski, Jerzy Małkowski - doradca Prezesa Związku Banków Polskich w Warszawie, Marianna Danuta Świerżewska - Dyrektor Działu Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej, Jerzy Różyński - Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie wraz z Panią Magdaleną Łońską - Członkiem Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Mirosław Potulski - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wraz z Anetą Pielacką - dyrektorem Departamentu Banku Polskiej Spółdzielczości, Lech Nikołajuk – Dyrektor Delegatury Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Olsztynie , Panie i Panowie Prezesi zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych, członkowie i klienci Banku , zaproszeni Goście.

Jubileusz   rozpoczęto   Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Jakuba w Jedwabnem o godz. 14.00.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy biorący udział w Jubileuszu przeszli pod budynek Banku Spółdzielczego w Jedwabnem aby tam uczestniczyć w gali odsłonięcia tablicy pamiątkowej na fasadzie Banku.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy zebrani goście przeszli do restauracji „Parkowa” gdzie nastąpiło uroczyste powitanie Gości.

W restauracji „Parkowa” wszyscy zostali przywitani Hymnem Spółdzielców.

Pan Marian Chrzanowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem w swoim wystąpieniu wyraził podziękowanie gościom za udział w uroczystości. Obecność uczestników została potraktowana jako wyraz uznania dla naszego Banku, dla jego założycieli, kontynuatorów ich działalności, którzy przez ponad osiemdziesiąt lat utrzymywali go w dobrej kondycji. Dzisiejszy jubileusz to także jubileusz dwóch banków, które połączyły się z Bankiem Spółdzielczym w Jedwabnem: Banku Spółdzielczego w Radziłowie – rok przyłączenia 1999 i Banku Spółdzielczego w Przytułach – rok przyłączenia 1976 tworząc nowoczesną i sprawną spółdzielczą instytucję finansową z powodzeniem odpowiadającą finansowym potrzebom tutejszych rolników, samorządów i mieszkańców tych gmin. Jubileusz Banku jest takim wydarzeniem podczas którego wyróżnia się pracowników i działaczy samorządowych za szczególny wkład w pracę Banku i organizacjach samorządowych. Dostrzegły to władze bankowe przyznając im branżowe odznaczenia.

Decyzją władz Krajowej Rady Spółdzielczej Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” – która nadawana jest dla członków statutowych samorządu organizacji spółdzielczych i ich pracowników za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, wyróżniających się wysokim poziomem moralnym i wykazujących się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej, odznaczeni zostali :

 • Eugenia Chojnowska
 • Teresa Grabowska
 • Jan Sylwester Kozłowski
 • Michał Lipiński
 • Stanisław Lipiński
 • Czesław Mazurczyk
 • Piotr Sakowski 
 • Maria Tokarzewska
 • Witold Zawadzki

Kapituła Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych przyznała Honorowe Odznaki im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” dla podkreślenia zasług osób fizycznych w rozwój idei spółdzielczości bankowej dla:

 • Elżbiety Mariak 
 • Mariana Chrzanowskiego
 • Ewy  Krzemień
 • Joanny Leszczewskiej

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem jest członkiem najliczniejszej i najsilniejszej grupy polskich banków spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości. O tym jak ważne dla banków spółdzielczych jest uczestnictwo w tak licznej i silnej grupie mówił w swoim wystąpieniu Pan Prezes Marian Chrzanowski. ,, Cieszymy się bardzo, że władze banku zrzeszającego, Banku Polskiej Spółdzielczości są dziś wśród nas”.

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości z okazji Jubileuszu postanowiła uhonorować Bank Spółdzielczy w Jedwabnem statuetką „Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości”

Statuetkę wręczył Pan Mirosław Potulski – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Lipińskiego oraz Prezesa Zarządu Pana Mariana Chrzanowskiego.

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia BPS przyznała pracownikom banków spółdzielczych legitymującym się wybitnymi osiągnięciami na rzecz polskiej bankowości spółdzielczej i uhonorowała Złotą Odznaką „ Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” następujących pracowników Banku Spółdzielczego w Jedwabnem:

 • Sławomira Chrzanowskiego
 • Dariusza Duchnowskiego
 • Teresę Jadwigę Glińską
 • Annę Barbarę Jabłońską
 • Lucynę Krzemień
 • Teresę Halinę Michałowską
 • Krystynę Mieczkowską
 • Krystynę Mioduszewską
 • Brygidę Mroczkowską
 • Irenę Piekarską
 • Barbarę Roman
 • Alicję Wądołowską
 • Annę Włodkowską
 • Krystynę Zielińską  

​​​​​​​Na ręce Prezesa Zarządu Mariana Chrzanowskiego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Michała Lipińskiego złożono życzenia, kwiaty i upominki.

Uroczystość uświetnił występ „Zespołu Pieśni i Tańca Łomża”

Pan Prezes podziękował Zespołowi Pieśni i Tańca za wspaniały występ a Gościom za jego wspaniałe przyjęcie, a następnie zaprosił wszystkich na uroczystą kolację.

Z okazji Jubileuszu wydano monografię Banku Spółdzielczego w Jedwabnem.

Galeria

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bank Spółdzielczy w Jedwabnem

18-420 Jedwabne

ul. Wojska Polskiego 1

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000120464

NIP 718 11 03 539 

REGON 000494002

tel. (86) 217-20-23, 217-21-54

fax (86) 217-20-23 wew. 33

e-mail.bsjedwabne@naszbank.pl

bankofon (86) 217-20-32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

[obiekt mapy]

następna strona »